073 7200 200

Wat kost een scheiding gemiddeld?

Eén van de meest gestelde vragen tijdens een eerste gesprek bij mij op kantoor is toch wel: “Wat kost scheiden mij nu eigenlijk?” Een begrijpelijke vraag, want een scheiding is ingrijpend en zorgt voor veel onzekerheid bij mensen; “Hoe gaat de toekomst eruit zien? Kan ik mijn huis nog wel betalen als ik er alleen voorsta?” Het is in dat opzicht prettig als men in ieder geval de kosten van de scheiding weet.

Kosten scheiding

Om vóóraf een schatting van de kosten te kunnen maken, is allereerst van belang om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

In het bevestigende geval, kan men relatief “goedkoop” scheiden. De advocaat vraagt dan namelijk een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De kosten die de advocaat maakt, worden op basis van een toevoeging gedeeltelijk door die Raad vergoed. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehanteerd. Gaat u voor meer informatie hierover naar de website van de Raad: https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html.

Komt u vanwege een hoog inkomen en/of vermogen niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zult u de advocaatkosten zelf moeten voldoen. Wat scheiden u dan gaat kosten, is van meerdere factoren afhankelijk.

Allereerst is uiteraard het uurtarief dat de betreffende advocaat hanteert relevant. Aangezien u vrij bent in het kiezen van uw advocaat, hebt u daarop invloed. Waar u geen invloed op hebt, is het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt indien er een procedure moet worden gevoerd. Een procedure moet in ieder geval gevoerd worden indien u getrouwd bent, omdat alleen de rechter de echtscheiding kan uitspreken. Het griffierecht bedraagt in 2019 € 297,00.

Ten tweede kan de mate waarin u en uw (aanstaande ex-)partner nog ‘on speaking terms’ zijn invloed hebben op de totale kosten. Wanneer u bijvoorbeeld in onderling overleg afspraken kunt maken over de kinderen, of de verdeling van uw inboedel, eventuele spaargelden, de woning, enzovoorts, zal uw advocaat die afspraken ‘slechts’ hoeven vast te leggen. Onderhandelen en/of procederen over die onderwerpen is dan niet nodig en dat bespaart uiteraard kosten.

Als u het over de afwikkeling, althans gevolgen van de scheiding met elkaar eens bent, kan – in geval van een huwelijk – de echtscheiding door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift worden aangevraagd. Het griffierecht wordt dan bij helfte gedeeld en de rechtbank spreekt de echtscheiding binnen enkele weken uit. Ook daarmee bespaart u kosten, omdat een zitting (waar u verplicht met een advocaat naartoe moet) achterwege kan blijven.

Slot

Een eenduidig antwoord op de vraag “wat kost scheiden?” is er helaas niet. Wilt u de kosten van de scheiding zo veel mogelijk beperken (en daarmee ook de duur van de procedure), dan is het aan te raden om, al dan niet onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. U kunt ook kiezen voor mediation, waarbij een mediator u samen, als onpartijdige derde, begeleidt bij de totstandkoming van een regeling.

Als u door middel van onderling overleg overeenstemming bereikt wordt over de afwikkeling, kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijven de kosten van de procedure veelal beperkt.

Gerelateerde artikelen

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?
“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen [...]
Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?
Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden [...]
Dit zijn de rechten van een biologische en/of juridische vader zonder ouderlijk gezag
Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag over dat [...]