073 7200 200

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Op het moment dat u besluit om uit elkaar te gaan, moeten er afspraken gemaakt en vastgelegd worden. Indien u samen minderjarige kinderen hebt, wordt er bijvoorbeeld een ouderschapsplan opgesteld. Dat is zelfs verplicht gesteld door onze wetgever.

U zult samen ook afspraken moeten maken met betrekking tot, bijvoorbeeld, de bezittingen, de woning, pensioenrechten, enzovoorts. Het document waarin die afspraken worden opgenomen, is het echtscheidingsconvenant.

Is een scheidingsconvenant verplicht?

In tegenstelling tot een ouderschapsplan bij minderjarige kinderen, is het opstellen van een convenant niet verplicht. Het is echter wel aan te bevelen om uw afspraken in een echtscheidingsconvenant vast te leggen. Wanneer u in overleg tot afspraken komt en deze laat vastleggen, kan uw scheiding snel, maar bovenal goed geregeld worden.

Daarnaast kunnen ook banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen om een convenant vragen, bijvoorbeeld op het moment dat bepaalde bankrekeningen op een andere naam moeten worden gezet.

Voorbeeld echtscheidingsconvenant

Geen scheidingsconvenant is hetzelfde, want geen echtscheiding is hetzelfde. Immers, iedere situatie is anders. De inhoud van het convenant is bijvoorbeeld afhankelijk van factoren als de soort woning (koop of huur), wel of geen minderjarige kinderen, de financiële situatie van partijen, enzovoorts. Daarnaast is relevant of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, of onder het maken van huwelijkse voorwaarden.

Het is aan te bevelen om in ieder geval over de navolgende punten afspraken te maken:

  • de woning: blijft één van de partners in de woning wonen, of wordt deze verkocht? En hoe worden de woonlasten tot die tijd verdeeld?
  • de (in)boedel: welke spullen zijn er en hoe moeten deze tussen de partners verdeeld worden?
  • financiële middelen: zijn er spaargelden, schulden, erfenissen? Hoe wordt een ander verdeeld?
  • kinder- en/of partneralimentatie: dient één van de partner een bijdrage aan de ander te voldoen ten behoeve van de kinderen en/of van die partner zelf? Hoe veel moet dit dan zijn en onder welke omstandigheden kan die bijdrage worden gewijzigd?
  • pensioenrechten: zijn er pensioenrechten opgebouwd gedurende het huwelijk, gaan partners die rechten verevenen of verrekenen, of wordt verevening/verrekening uitgesloten?

Zijn de afspraken in een convenant bindend?

Zodra u beiden een handtekening hebt gezet, zijn de afspraken in het scheidingsconvenant bindend. Het is echter aan te bevelen om in dat geval een scheidingsadvocaat te vragen het convenant bij de rechtbank in te dienen, samen met het verzoek tot echtscheiding. Met betrekking tot de afspraken in het convenant verkrijgt u dan namelijk een zogeheten executoriale titel; de afspraken zijn dan daadwerkelijk afdwingbaar.

Zo kunt u, in geval u alimentatiebedragen bent overeengekomen, een deurwaarder inschakelen, mocht uw ex-partner zijn betalingsverplichting niet nakomen.

U bent overigens niet verplicht het scheidingsconvenant na ondertekening aan de rechtbank toe te (laten) sturen, maar in dat geval kunt u naleving van de gemaakte afspraken dus ook niet (meteen) afdwingen. U zult dan namelijk alsnog naar de rechter moeten om de afspraak/afspraken waarvan u nakoming vraagt in een schriftelijke uitspraak vast te laten leggen, zodat u vervolgens voornoemde executoriale titel heeft.

Laat uzelf adviseren!

Het is altijd verstandig om bij het opstellen van het convenant de hulp van een mediator / scheidingsadvocaat in te schakelen. Hij of zij kan u adviseren ten aanzien van de onderwerpen waarover u afspraken moet maken, alsook de (juridisch en/of fiscale) consequenties van bepaalde afspraken.

Hebt u hulp nodig bij het maken van afspraken? Neemt u dan contact op met Snijders Familierecht. Mr. Swinkels helpt u graag verder.

Gerelateerde artikelen

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?
“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen [...]
Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?
Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden [...]
Dit zijn de rechten van een biologische en/of juridische vader zonder ouderlijk gezag
Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag over dat [...]