073 7200 200

Hoe lang duurt een gemiddelde scheiding?

Veel mensen denken dat een echtscheidingsprocedure langer duurt naarmate het huwelijk langer heeft geduurd. Dat is niet het geval. Het ontbinden van een langdurig huwelijk verloopt op dezelfde manier als een huwelijk dat slechts enkele maanden heeft geduurd. Wel kan het zo zijn dat de verdeling van uw huwelijksgoederengemeenschap meer tijd nodig heeft indien u langer getrouwd bent geweest. Vaak zijn er dan immers meer zaken die verdeeld moeten worden.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Wat ook een relevante factor is om te bepalen hoe lang een gemiddelde scheiding duurt, is de onderlinge verstandhouding. Als de echtscheiding door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt aangevraagd, duurt een procedure slechts enkele weken. Dit is mogelijk als u het over de gevolgen van uw echtscheiding eens bent en dus dezelfde wensen heeft.

De rechtbank toetst bij ontvangst van het verzoekschrift of dit aan alle vereisten voldoet en of de benodigde gegevens zijn overgelegd. Bij benodigde gegevens moet u onder andere denken aan een (origineel) afschrift van uw huwelijksakte, eventueel een kopie van huwelijkse voorwaarden en, in geval van kinderen, een ouderschapsplan dat door u beiden ondertekend is. Als het verzoekschrift (juridisch bezien) klopt en van de juiste bijlagen is voorzien, wordt de echtscheiding uitgesproken. Een zitting blijft in deze gevallen veelal achterwege.

Eenzijdig verzoekschrift

Verzoekt slechts één van de echtgenoten de echtscheiding (een eenzijdig verzoekschrift), dan duurt de procedure aanzienlijk langer. Zodra het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank, krijgt de andere echtgenoot zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Daarin kan die echtgenoot zijn standpunten naar voren brengen, bijvoorbeeld indien hij of zij het niet eens is met de (hoogte van de) verzochte alimentatie of de verzochte verdeling van bepaalde bezittingen. Ook het verweerschrift kan enkel door tussenkomst van een advocaat worden ingediend. De termijn kan worden verlengd met vier weken.

Als de rechtbank een verweerschrift heeft ontvangen, wordt er een zitting gepland. Dit kan, gelet op de drukte bij de rechtbanken, vaak enkele weken (en soms zelfs maanden) duren. Als er eenmaal een zitting gepland is, inventariseert de rechter eerst of partijen openstaan voor mediation, zodat er wellicht alsnog overeenstemming kan worden bereikt over de afwikkeling. Staan partijen daarvoor niet open of slaagt mediation niet, dan zal de rechter een beslissing nemen over de geschilpunten. In de meeste gevallen spreekt de rechtbank binnen vier weken na de zitting de echtscheiding uit.

De duur van de procedure beperkt houden

Wilt u de duur van de procedure beperkt houden? Probeer dan, al dan niet onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. U kunt ook kiezen voor mediation, waarbij een mediator u samen, als onpartijdige derde, begeleidt bij de totstandkoming van een regeling. Als u door middel van onderling overleg of mediation overeenstemming bereikt over de afwikkeling, dan kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijft de duur van de procedure dus beperkt tot enkele weken.

Meer weten? Neemt u contact op met Snijders Familierecht.

Gerelateerde artikelen

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?
“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen [...]
Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?
Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden [...]
Dit zijn de rechten van een biologische en/of juridische vader zonder ouderlijk gezag
Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag over dat [...]