073 7200 200

Alles over partneralimentatie

Tijdens het huwelijk bent u verplicht voor elkaar te zorgen, ook in financiële zin. Na een scheiding vervalt de verplichting om elkaar in financiële zin te verzorgen, niet.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat men de levenstandaard, gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk, zoveel mogelijk voort kan zetten. Indien één van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft om die welstand voort te zetten, dient de ander partneralimentatie te betalen.

Berekening partneralimentatie

Partneralimentatie wordt berekend op basis van bepaalde normen: de “Trema normen”. Deze normen zijn ontwikkeld door rechters. Het zijn ‘slechts’ aanbevelingen, dus u kunt van deze normen afwijken.

Er zijn echter wel wettelijke maatstaven die gelden bij een berekening partneralimentatie, namelijk de behoefte van de onderhoudsgerechtigde enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige anderzijds.

Behoefte

Behoefte is een voorwaarde voor het vaststellen van partneralimentatie. Bestaat er geen behoefte aan een bijdrage, dan hoeft er ook geen partneralimentatie te worden bepaald én betaald. Het staat u echter vrij om met uw ex-partner een onderhoudsbijdrage overeen te komen. In dat geval wijkt u dan dus af van de normen.

Uit de rechtspraak volgt dat bij het bepalen van de behoefte niet kan worden uitgegaan van een absoluut behoeftebegrip; de grens ligt dus niet bij het bestaansminimum. Of iemand behoefte heeft aan een bijdrage in zijn of haar levensonderhoud, en hoe hoog die bijdrage dan zou moeten zijn, hangt af van de individuele omstandigheden en moeten van geval tot geval worden bepaald.

Draagkracht

Iemand kan behoefte hebben aan een bijdrage, maar vanzelfsprekend moet de ander die bijdrage wel kunnen voldoen. Dat heet draagkracht. Ook bij het bepalen van de draagkracht wordt gekeken naar de individuele omstandigheden en wordt een bedrag van geval tot geval bepaald.

Partneralimentatie berekenen is dus maatwerk

De berekening van partneralimentatie is dus altijd maatwerk. Snijders Familierecht levert dit maatwerk.

Wilt u weten of u recht heeft op een onderhoudsbijdrage, dan wel of u verplicht bent tot het betalen van partneralimentatie? Neemt u dan contact met ons op. Mr. Swinkels staat u graag te woord.

Gerelateerde artikelen

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?
“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen [...]
Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?
Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden [...]
Dit zijn de rechten van een biologische en/of juridische vader zonder ouderlijk gezag
Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag over dat [...]