073 7200 200

Vakantie in het buitenland met uw minderjarige kinderen na uw scheiding? Denk aan het toestemmingsformulier!

Het komt steeds vaker voor: gescheiden ouders willen met hun minderjarige kinderen op vakantie naar het buitenland. Zij realiseren zich echter niet dat zij voor het reizen met hun minderjarige kind toestemming moeten hebben van de andere ouder. Als ze daar eenmaal achter zijn en om toestemming vragen, blijkt óók nog dat die andere ouder geen toestemming wil geven.

Toestemming reizen kind

Indien u als ouder alleen wilt reizen met een minderjarig kind en het ouderlijk gezag berust bij beide ouders of bij de andere ouder alleen, dan is voor het reizen met de minderjarige de toestemming van die ouder nodig. Zonder deze toestemming kan de vakantie met uw kind volledig in het water vallen. Als de Marechaussee / grenswacht bij een controle aan de grens constateert dat er geen (of geen correcte) toestemming is, komt u (althans, uw kind) de grens niet over.

Toestemmingsformulier vakantie

In Nederland kennen wij een speciaal toestemmingsformulier dat voorafgaand aan de vakantie ingevuld moet worden. U heeft per kind een afzonderlijk formulier nodig dat volledig ingevuld en ondertekend dient te zijn door de gezagsdrager – meestal dus de andere ouder – die niet met de kinderen meereist. Op het toestemmingsformulier voor reizen met kind dient aangegeven te worden waar de kinderen naar toe gaan, wanneer zij op welke plek verblijven en moeten de contactgegevens worden opgegeven.

Het toestemmingsformulier vakantie, inclusief een handleiding, is terug te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland.

Schengenlanden

U dient erop bedacht te zijn dat er aan de grens altijd een controle plaatsvindt wanneer u reist naar/door/vanuit een land dat géén Schengenland is. Daarnaast bestaat de kans dat er in het betreffende land andere regels voor het alleen reizen met een minderjarige gelden dan in Nederland. Het kan dus zo zijn dat er méér, of iets anders nodig is dan een ondertekend toestemmingsformulier vakantie. Wij adviseren u dan ook om vóór vertrek naar een land dat géén Schengenland is, bij de ambassade of het consulaat van het betreffende land te informeren of en, zo ja, welke regels er gelden als u alleen reist met een minderjarige.

Visum

Reist u met de kinderen naar een land waarvoor een visum nodig is? Dan moeten beide gezagdragers toestemming geven voor de aanvraag van dat visum.

Vervangende toestemming vakantie

Wat kunt u doen als de andere ouder geen toestemming aan u geeft om te reizen met uw kind(eren)? Het antwoord daarop luidt: zo spoedig mogelijk advies inwinnen bij een familierechtadvocaat. De advocaat zal allereerst proberen de andere ouder ervan te overtuigen het toestemmingsformulier voor de vakantie te ondertekenen. Wordt ook aan het verzoek van de advocaat geen gehoor gegeven, dan kan de rechtbank worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie.

Lukt het u niet om de benodigde toestemming om te reizen met uw kind te verkrijgen? Snijders Familierecht heeft veel ervaring met procedures tot vervangende toestemming en staat u dan ook graag bij.

Gerelateerde artikelen

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?
“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen [...]
Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?
Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden [...]
Dit zijn de rechten van een biologische en/of juridische vader zonder ouderlijk gezag
Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag over dat [...]