073 7200 200

Kinderalimentatie: hoe bepaal je dat?

Besluit u uit elkaar te gaan en bent u ouder van minderjarige kinderen? Dan bent u wettelijk verplicht om afspraken over de kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Een onderdeel van die afspraken is de bijdrage ten behoeve van uw kinderen: kinderalimentatie. En juist dát onderdeel is vaak voer voor discussies, met name doordat er over het bepalen van alimentatie voor kinderen vele misverstanden bestaan.

In deze blog zetten wij voor u uiteen hoe kinderalimentatie wordt berekend en vastgesteld.

Kinderalimentatie berekenen

Kinderalimentatie berekenen gebeurt aan hand van drie factoren:

Behoefte kinderen bepalen

Om te bepalen wat u als ouders dient bij te dragen in de kosten van uw kinderen, dient allereerst bepaald te worden wat uw kinderen kosten. Dit wordt ook wel hun behoefte genoemd. De behoefte van de kinderen hangt samen met het gezinsinkomen: het totale inkomen dat u als gezin genoot. Om het gezinsinkomen vast te stellen, wordt vaak gekeken naar het bruto jaarinkomen dat u ieder had gedurende het laatste jaar waarin u samenleefde. Aan de hand van dat totale inkomen worden vervolgens, op basis van de daarvoor opgestelde Nibud-tabellen, de kosten van de kinderen bepaald.

Draagkracht bepalen

Als duidelijk is wat de behoefte van uw kinderen is, dient er berekend te worden wat u als ouder ieder kunt bijdragen. Dit heet de draagkracht. Voor het bepalen van de draagkracht is uw (bruto) inkomen inclusief vakantiegeld van belang. Met woon- en andere maandelijkse lasten wordt – in beginsel – geen rekening gehouden.

Daarnaast is relevant hoeveel zorg u als ouders ieder voor de kinderen draagt. Het uitgangspunt is dat de ouder waar de kinderen géén hoofdverblijf hebben een bijdrage aan de andere ouder voldoet. Omdat de kinderen meestal ook bij de ouder verblijven waar zij geen hoofdverblijf hebben, en die ouder op die momenten dus zelf kosten heeft, worden die kosten in mindering gebracht op de kinderalimentatie. Dit heet zorgkorting. De standaardpercentages variëren van 0% tot en met 35%, maar in de rechtspraak worden nog weleens afwijkende percentages gehanteerd. Kinderalimentatie blijft maatwerk!

Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Als de draagkracht van beide ouders berekend is, kunnen die bedragen vergeleken worden en worden de kosten van de kinderen naar rato verdeeld. Het uiteindelijke bedrag wordt dan vastgelegd in het ouderschapsplan en, eventueel, in een beschikking (schriftelijke uitspraak) van de rechtbank.

De bijdrage wordt daarnaast ieder jaar geïndexeerd (verhoogd) met het wettelijke indexeringspercentage. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Alimentatie kind(eren) vaststellen?

Bij Snijders Familierecht kunnen wij voor u de kinderalimentatie berekenen, alsook de verschillende mogelijkheden met u bespreken.

Gerelateerde artikelen

Op welke wijze worden minderjarige kinderen betrokken bij een procedure?
“Mijn kinderen zijn ouder dan 12, dus zij mogen toch kiezen bij wie ze willen [...]
Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?
Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden [...]
Dit zijn de rechten van een biologische en/of juridische vader zonder ouderlijk gezag
Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, krijgen automatisch gezamenlijk gezag over dat [...]